Clicky

Termeni si conditii

Acești termeni și condiții (denumiți în continuare „contractul”) se aplică tuturor serviciilor de călătorie achiziționate prin intermediul nostru sau de la noi. Va rugăm să le citiți cu atenție, deoarece veți fi legat de ele.

Reglementări aplicabile

Acest contract este incheiat prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță și reglementat de legislația română în conformitate cu

 • Directiva (UE) 2015/2302 a Parlamentului European și a Consiliului privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate (transpusă în legislația națională prin O.G. 2/2018);
 • Directiva 2011/83/EU a Parlamentului European și a Consiliului privind drepturile consumatorilor (transpusă în legislația națională prin O.U.G. 34/2014);
 • Regulamentul (UE) nr. 1177/2010 al Parlamentului European și al Consiliului privind drepturile pasagerilor care călătoresc pe mare și pe căi navigabile interioare;
 • Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor;
Rolul partilor

Acest contract este incheiat intre CRUISEGET SRL o societate cu răspundere limitată constituită în conformitate cu legile din România, având sediul social pe Bd. Carol I nr. 27, Iasi, Romania (denumită în continuare „agenția”, „noi”, „nouă”, „ne”, „nostru” sau „noastră”) și dumneavoastră (denumit în continuare și „clientul”).

Întrucât

Agenția este autorizată să vândă servicii de călătorie, pachete turistice și serviciile de călătorie asociate, de obicei în legătură cu vacanțele de croazieră, acționând ca organizator de pachete sau ca intermediar al serviciilor de călătorie, dintre client și furnizorii de servicii de călătorie. Acest lucru înseamnă că ne angajăm să vă oferim cele mai bune mijloace în rezervarea unui serviciu de călătorie prin sisteme avansate de gestionare și plată, precum și un centru de relații cu clienții cu operatori atent pregatiți pentru a vă asista cu orice cerință în legătură cu rezervarea dvs. (cum ar fi îndrumare, consiliere, modificări și anulări) și pentru a gestiona relația cu furnizorii de servicii de călătorie relevanți, în numele dumneavoastră.

Clientul dorește să obțină astfel de servicii exclusiv de la agenție.

Având în vedere toate cele de mai sus, părțile sunt de acord cu următoarele:

Cuprins
Articolul 1 - Definiții
Articolul 2 - Descrierea serviciilor de calatorie
Articolul 3 - Incheierea si durata contractului
Articolul 4 - Prețul si plata
Articolul 5 - Responsabilitatea agenției pentru serviciile de călătorie vândute ca „pachet”
Articolul 6 - Responsabilitatea agenției pentru serviciile de călătorie vândute individual sau ca „serviciu de calatorie asociat”
Articolul 7 - Anularea efectuata de catre agenție
Articolul 8 - Anularea solicitată de catre client
Articolul 9 - Modificări solicitate de catre client
Articolul 10 - Responsabilitatea clientului
Articolul 11 - Rambursari si protecția in caz de insolvența
Articolul 12 - Dispozitii finale
Articolul 1 - Definiții
 1. contract la distanța - înseamnă orice contract încheiat între parți în cadrul unei vânzări organizate la distanță, fără prezența fizică simultană a părților, cu utilizarea exclusivă a unuia sau mai multor mijloace de comunicare la distanță (cum ar fi prin intermediul formularelor online, prin e-mail sau prin telefon) până la și inclusiv în momentul în care este încheiat contractul;
 2. furnizor de serviciu de călătorie - înseamnă orice persoană fizică sau juridică, care acționează inclusiv prin intermediul unei alte persoane care acționează în numele său sau pe seama sa, ca furnizor de servicii de călătorie;
 3. serviciu de călătorie - înseamnă oricare dintre:
  1. transportul de pasageri (inclusiv de tip croaziera);
  2. cazarea care nu face parte intrinsecă din transportul de pasageri;
  3. închirierea de autoturisme sau de alte autovehicule;
  4. orice alt serviciu turistic care nu este parte intrinsecă a unui serviciu de călătorie în înțelesul literei (a), (b) sau (c);
 4. croazieră - înseamnă un serviciu de transport pe mare sau pe căi navigabile interioare exploatat exclusiv în scop de agrement sau recreativ, completat de servicii de cazare și de alte facilități, care durează mai mult de două șederi peste noapte la bord;
 5. pachet turistic - înseamnă o combinație a cel puțin două tipuri diferite de servicii de călătorie destinate aceleiași călătorii sau vacanțe, dacă este vândut de agenție sub denumirea de „pachet turistic” și/sau unde combinația este prezentată la un preț inclus sau total;
 6. serviciu de călătorie asociat - înseamnă o combinație a cel puțin două tipuri diferite de servicii de călătorie destinate aceleiași călătorii sau vacanțe, care nu constituie un pachet, dacă este vândut de agenție sub denumirea de „serviciu de călătorie asociat” și/sau unde combinația constă din componente cu preț separat;
 7. rezervare - înseamnă toți pașii implicați în achiziționarea unui serviciu de călătorie și care duce la încheierea prezentului contract;
 8. forță majoră - înseamnă orice eveniment imprevizibil și imprevizibil în afara controlului agenției sau al furnizorului de servicii de călătorie, inclusiv dezastre naturale, intervenții militare sau de aplicare a legii, rebeliune, revoluție, insurecție, activități teroriste, tulburări civile, dispute industriale, incendii, epidemii, pandemii, riscuri pentru sănătate, restricții guvernamentale, starea de urgență, blocaje și orice alte circumstanțe inevitabile și extraordinare;
 9. neconformitate - înseamnă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a serviciilor de călătorie incluse într-un pachet;
 10. anulare - înseamnă rezilierea contractului care are loc înainte sau în timpul executării unui serviciu de călătorie, indiferent dacă este vândut individual, sub denumirea de „serviciu de călătorie asociat” sau sub denumirea de „pachet turistic”;
Articolul 2 - Descrierea serviciilor turistice
 1. Natura și caracteristicile serviciului (serviciilor) de călătorie pe care ne angajăm să le vindem și pe care dvs. sunteți de acord să le cumpărați în temeiul prezentului contract vor rezulta din toate prezentările și descrierile utilizate înainte de începerea contractului.
 2. Orice combinație de servicii de călătorie care nu este descrisă în mod explicit ca „pachet” va fi considerată un „serviciu de călătorie asociat”.
 3. Orice serviciu de călătorie care nu constituie o combinație de servicii de călătorie și nici nu este descris în vreun fel astfel și este vândut singur sau cu alte servicii care intrinsec fac parte din acesta, va fi considerat un serviciu de călătorie individual care nu este nici un „pachet” și nici un „serviciu de călătorie asociat”.
Articolul 3 - Incheierea si durata contractului

Contractul intra în vigoare la plata sumei minime necesare pentru confirmarea rezervării (un avans sau, după caz, plata integrală) și până când ambele părți își îndeplinesc obligațiile care le revin în temeiul prezentului contract.

Articolul 4 - Prețul si plata
 1. Prețul serviciilor de călătorie vândute în temeiul prezentului contract trebuie plătit în termenele stabilite, astfel cum se menționează în rezumatul rezervării, factura sau formularul de plată.
 2. Ne rezervăm dreptul de a crește prețul unui serviciu de calatorie ca urmare directă a modificărilor în:
  1. prețul transportului de pasageri rezultat din costul combustibilului sau al altor surse de energie;
  2. nivelul impozitelor sau taxelor pentru serviciile de călătorie incluse în contract impuse de terți care nu sunt direct implicați în executarea pachetului, inclusiv taxe turistice, taxe de debarcare sau taxe de îmbarcare sau debarcare în porturi și aeroporturi;
 3. O creștere a prețului va fi posibilă cu o notificare din partea agenției către client, cu o justificare pentru această creștere și un calcul cu cel puțin 20 de zile înainte de începerea pachetului.
 4. În cazul în care creșterea este mai mare de 8%, clientul poate accepta sau rezilia contractul fără a plăti o taxă de reziliere.
Articolul 5 - Responsabilitatea agenției pentru serviciile de călătorie vândute ca „pachet turistic”
 1. Pentru serviciile de călătorie vândute sub denumirea de „pachet turistic” acționăm ca un organizator și combinația de servicii de călătorie pusă la dispoziția dvs. este un pachet în înțelesul Directivei (UE) 2015/2302.
  Prin urmare, veți beneficia de toate drepturile UE care se aplică pachetelor și vom fi pe deplin responsabili pentru executarea corespunzătoare a pachetului în ansamblu.
  În plus, conform legislației, deținem protecție pentru a rambursa clientului plățile și, în cazul în care transportul este inclus în pachet, pentru a asigura repatrierea clientului în cazul în care devinim insolvenți.
  1. Călătorii primesc toate informațiile esențiale privind pachetul anterior încheierii contractului privind pachetul de servicii de călătorie.
  2. Există întotdeauna cel puțin un comerciant care răspunde pentru executarea corespunzătoare a tuturor serviciilor de călătorie incluse în contract.
  3. Călătorilor li se pune la dispoziție un număr de telefon de urgență sau detaliile unui punct de contact unde pot lua legătura cu organizatorul sau cu agentul de turism.
  4. Călătorii pot transfera pachetul unei alte persoane, în urma unei înștiințări efectuate în mod rezonabil și eventual a plății unor costuri suplimentare.
  5. Prețul pachetului poate fi mărit numai dacă cresc costurile specifice (de exemplu, prețurile carburanților) și dacă acest lucru este prevăzut în mod expres în contract, și în orice caz nu mai târziu de 20 de zile înainte de începerea executării pachetului. În cazul în care creșterea prețului este mai mare de 8 % din prețul pachetului, călătorul poate rezilia contractul. În cazul în care organizatorul își rezervă dreptul de a crește prețul, călătorul are dreptul la o reducere de preț dacă apare o scădere a costurilor relevante.
  6. Călătorii pot rezilia contractul fără plata unui comision de reziliere și pot obține rambursarea completă a oricăror plăți în cazul în care oricare dintre elementele esențiale ale pachetului, altul decât prețul, s-a modificat în mod semnificativ. În cazul în care, înainte de începerea executării pachetului, comerciantul răspunzător de pachet anulează pachetul, călătorii au dreptul la rambursare și, după caz, la o despăgubire.
  7. Călătorii pot rezilia contractul fără plata unui comision de reziliere, înainte de începerea executării pachetului, în circumstanțe excepționale, de exemplu în cazul unor probleme grave de securitate la destinație care sunt susceptibile de a afecta pachetul.
  8. În plus, călătorii au posibilitatea de a rezilia contractul în orice moment înainte de începerea executării pachetului, în schimbul achitării unui comision de reziliere adecvat și justificabil.
  9. În cazul în care, după începerea executării pachetului, elemente importante ale pachetului nu pot fi executate astfel cum s-a convenit, vor trebui oferite călătorului servicii alternative corespunzătoare, fără a implica plata unor costuri suplimentare. Călătorii pot rezilia contractul fără plata de reziliere, în cazul în care serviciile nu sunt executate în conformitate cu contractul și acest fapt afectează în mod substanțial executarea pachetului, iar organizatorul nu remediază problema.
  10. Călătorii au de asemenea dreptul la o reducere a prețului și/sau la plata unor despăgubiri pentru daune în cazul în care serviciile de călătorie nu sunt executate sau sunt executate în mod necorespunzător.
  11. Organizatorul trebuie să ofere asistență în cazul în care călătorul se află în dificultate.
  12. În cazul în care organizatorul sau, în unele state membre, comerciantul cu amănuntul devine insolvabil, plățile vor fi rambursate. În cazul în care organizatorul sau, după caz, comerciantul cu amănuntul devine insolvabil după începerea executării pachetului, iar transportul este inclus în pachet, repatrierea călătorilor este garantată. Agenția contractat protecția în caz de insolvență cu OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A [entitatea responsabilă pentru protecția în caz de insolvență], cu datele de contact prevazute in Articolul 11. Călătorii pot contacta această entitate în cazul în care anumite servicii le sunt refuzate din cauza insolvenței agenției. .
  Aceasta înseamnă că suntem răspunzători pentru orice neconformitate care poate apărea înaintea sau în timpul exectarii unui pachet, cu excepția neconformitaților survenite ca urmare a unor modificări minore în sensul paragrafului 2 sau cauzate de forță majoră.
 2. Ne rezervăm în mod expres dreptul de a nu fi trași la răspundere pentru unele modificări minore care pot fi rareori efectuate de către noi sau de către furnizorii de servicii de călătorie implicați in executarea unui pachet, dacă astfel de modificări devin necesare sau recomandabile din morive operaționale, comerciale sau din motive de siguranță și atâta timp cât nu afectează principalele caracteristici ale pachetului. Astfel de modificări vor fi considerate nesemnificative, cum ar fi:
  1. În cazul unui pachet turistic care include o croazieră:
   1. schimbarea unor porturi de escală în itinerar atât timp cât data și portul de plecare, precum și data și portul de sosire rămân neschimbate;
   2. schimbarea cabinei atât timp cât alternativa este de cel puțin același tip sau categorie;
   3. în situații foarte rare, schimbarea navei atât timp cât cea alternativă aparține aceluiași furnizor de servicii de calatorie;
  2. În cazul unui pachet turistic care include transportul:
   1. modificări ale programului unui zbor, autobuz sau tren atât timp cât nu afectează conexiunea cu un alt serviciu de călătorie, adică un zbor, autobuz, tren sau o croazieră;
  3. În cazul unui pachet care include cazare:
   1. schimbarea camerei atât timp cât alternativa este de cel puțin același tip sau categorie;
   2. în situații foarte rare, schimbarea hotelului atât timp cât cel alternativ este situat în aceeași zonă a orașului și este clasificat cu același număr de stele;
 3. Agenția va notifica clientul cu privire la oricare dintre modificările menționate la paragraful 2 literele (a), (b) sau (c) într-un mod clar, ușor de înțeles și proeminent.
 4. Orice alte modificări, altele decât cele menționate la paragraful 2 literele (a), (b) sau (c), vor fi considerate modificări semnificative.
 5. În cazul în care pachetul turistic nu va putea fi furnizat conform înţelegerii iniţiale și dacă nu vom putea oferi decat servicii alternative cu modificări semnificative, clientului i se va oferi posibilitatea de a alege intre:
  1. să accepte alternativa și, dacă este cazul, sa primeasca o reducere a prețului sau o creștere a prețului corespunzătoare diferenței de calitate sau cost; sau
  2. să refuze alternativă și să primească o rambursare de 100% din suma plătită;
Articolul 6 - Responsabilitatea agenției pentru serviciile de călătorie vândute individual sau ca „serviciu de calatorie asociat”

Pentru serviciile de călătorie pe care nu le vindem ca "pachete turistice", acționăm ca intermediar, si incheiem contracte separate în numele dvs. cu furnizori individuali de servicii de călătorie, care sunt singurii responsabili pentru executarea corectă a contractelor lor.

Dacă, după alegerea și efectuarea plății pentru un serviciu de călătorie, rezervați servicii de călătorie suplimentare pentru călătoria sau vacanța dvs. prin intermediul nostru, nu veți beneficia de drepturile care se aplică pachetelor în temeiul Directivei (UE) 2015/2302.

Prin urmare, nu vom fi responsabili pentru efectuarea corespunzatoare a acestor servicii de călătorie. În cazul unor probleme, va rugăm sa contactați furnizorul de servicii relevant sau ne puteți solicita asistenta pentru a face acest lucru in numele dumneavoastră.

Totuși, dacă vei rezerva orice serviciu de călătorie suplimentar, în cadrul aceluiași contact cu noi, serviciile de călătorie vor deveni parte a unui serviciu de călătorie asociat. În acest caz, conform dreptului UE, deținem protecție pentru a restitui plățile efectuate de tine catre noi, pentru servicii neprestate in cazul in care devenim insolvenți și, după caz, pentru repatrierea ta. Vă rugăm să rețineți că acest lucru nu înseamnă furnizarea unei rambursări în cazul insolvenței furnizorului de servicii relevant.

Articolul 7 - Anularea efectuata de catre agenție
 1. Ne rezervăm dreptul de a anula contractul în orice moment și din orice motiv (cum ar fi erori de rezervare sau recomandabil din motive operaționale, comerciale sau de siguranță) oferind clientului posibilitatea de a alege intre:
  1. un aranjament de călătorie alternativ; sau
  2. un voucher de 100% din suma plătită pentru a fi utilizat pentru achiziționarea unui aranjament de călătorie alternativ; sau
  3. o rambursare de 100% din suma plătită, care urmează să fie primită de client în termen de cel mult 30 de zile de la data anulării.
 2. În cazul în care executarea contractului va fi împiedicata din cauza unor circumstanțe de forță majoră, vom anula contractul fără a fi răspunzători pentru compensații suplimentare și vom oferi clientului posibilitatea de a alege intre:
  1. un aranjament de călătorie alternativ; sau
  2. un voucher de 100% din suma plătită pentru a fi utilizat pentru achiziționarea unui aranjament de călătorie alternativ; sau
  3. o rambursare de 100% din suma plătită, care urmează să fie primită de client în termen de cel mult 360 de zile de la data anulării.
 3. Voucherul menționat la paragrafele 1 si 2 poate fi utilizat in termen de 12 luni de la data emiterii, numai în cadrul agenției și, în unele cazuri, numai pentru aceiași furnizori de servicii de călătorie cu cei din contractul anulat.
Articolul 8 - Anularea solicitată de catre client
 1. Clientul poate anula rezervarea pentru unul sau mai multe dintre serviciile de călătorie din contract, în orice moment și din orice motiv înainte de începerea serviciului sau serviciilor de călătorie, transmițandu-ne o solicitare de anulare scrisă catre adresa de e-mail . Orice astfel de solicitare va fi urmată de un răspuns in partea noastra în termen de 24 de ore. Dacă nu se primește un raspuns, ar trebui să sa se presupună ca solicitarea nu a fost primită și clientul trebuie să ne contacteze din nou imediat.
 2. Neplata sumelor datorate la termenele stabilite va fi, de asemenea, tratată ca o anulare pentru toate serviciile de călătorie din acest contract.
 3. Orice cerere de anulare transmisă de catre client sau ca urmare a nerespectării cerințelor de plată menționate la paragraful 2 va face obiectul unei taxe de anulare.
 4. Dacă taxa de anulare va fi mai mică decât suma deja plătită, veți avea dreptul să vi se restituie diferența în conformitate cu prevederile Articolului 11.
 5. Pentru serviciile de călătorie vândute ca pachet, taxa de anulare va fi calculată pe baza condițiilor prevăzute în anexa din contract privid taxele de anulare a pachetului de călătorie.
 6. Pentru serviciile de călătorie vândute individual sau ca serviciu de călătorie asociat, taxa de anulare va fi calculată pe baza condițiilor de anulare publicate, ale furnizorului de serviciu de călătorie relevant, in funcție de momentul anularii fata de data de incepere a serviciului de călătorie. Cu cât data anularii va fi mai apropiată de data inceperii serviciului de călătorie, cu atât taxa de anulare va fi mai mare.
Articolul 9 - Modificări solicitate de catre client

Orice modificare a serviciilor de călătorie solicitată de catre client va face obiectul disponibilității, a unei taxe de modificare și a termenilor și condițiilor contractuale ale furnizorului respectiv de serviciu de călătorie. Orice solicitare de modificare va fi transmisă în același mod precum cel descris la punctul 1 din Articolul 8.

Articolul 10 - Responsabilitatea clientului
 1. Clientul ințelege că agenția nu este un furnizor de servicii de călătorie și acționează doar in calitate de comerciant al serviciilor de călătorie (indiferent dacă sunt vândute individual, sub denumirea „serviciu de calatorie asociat” sau „pachet”) vândute în temeiul prezentului contract și care sunt efectuate de companii terțe în calitate de furnizori de servicii de călătorie precum companii de transport maritim, transportatori aerieni, furnizori de cazare etc.
 2. Clientul trebuie să consulte, să recunoasca și să respecte dispozițiile contractuale ale furnizorilor de servicii de călătorie, cum ar fi drepturile, răspunderea și condițiile specifice, în funcție de natura și particularitățile fiecărui servicii de călătorie sau a fiecărui furnizor de serviciu de călătorie.
 3. În ceea ce privește transportul aerian / maritim, clientul înțelege că obligațiile prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 261/2004 / Regulamentul (UE) nr. 1177/2010 sunt responsabilitatea exclusivă a operatorului de transport aerian / maritim, astfel cum este definit în Regulamentele menționate mai sus și nicio responsabilitate nu va fi acceptată în acest sens de către noi, fie în calitatea de organizator, fie în alt mod și toate pretențiile referitoare la anulare, întârziere sau refuz de îmbarcare în ceea ce privește transportul aerian / maritim trebuie să fie făcute de catre client, către transportatorul aerian / maritim relevant.
 4. În exercitarea drepturilor sale în temeiul Regulamentului (CE) nr. 261/2004 / Regulamentului (UE) nr. 1177/2010, clientul trebuie să căute să profite cât mai mult de pe urma contractului cu furnizorul fara a aduce atingere drepturilor noastre în temeiul prezentului contract.
 5. Este in responsabilitatea clientului să se asigure de sosirea la aeroport sau port în timp util pentru a efectua check-in-ul și pentru a urca la bordul aeronavei sau a navei de croazieră.
 6. Este in responsabilitatea clientului să se asigure că deține un pașaport valabil și orice vize sau documente de călătorie necesare pentru toate țările tranzitate.
 7. Clientul ințelege că este recomandat să dețina o poliță de asigurare adecvată care să acopere suficient în caz de anulare, asistență și cheltuieli medicale, pierderea și/sau deteriorarea bagajelor.
 8. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru orice costuri suplimentare care ar putea rezulta din nerespectarea de către client a cerințelor menționate la paragrafele 2 - 7.
Articolul 11 - Rambursari si protecția in caz de insolvența
 1. Aveți dreptul să vi se ramburseze toate sumele datorate ca urmare a oricăror anulări, nu mai târziu de 15 de zile, cu excepția cazurilor de forță majoră aparute in serviciile de călătorie vândute individual sau ca „serviciu de calatorie asociat”, în care, așa cum este descris in paragraful 1 din Articolul 12, este posibil să fim nevoiți să extindem perioada de rambursare la maxim 360 de zile.
 2. Aveți dreptul la rambursarea oricărei sume plătite către noi și, în cazul în care transportul este inclus într-un pachet, să vi se asigure repatrierea, în cazul în care devenim insolvabili.
 3. Agenția a contractat protecție în caz de insolvență cu OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A prin polita seria I, numarul 52921, valabila pana la data de 25 Noiembrie 2024 și în cazul în care serviciile de călătorie achiziționate prin intermediul nostru sunt refuzate pentru că devenim insolvabili puteți contacta această entitate la:
  1. sediul social in: Aleea Alexandru nr.51, sector 1, București -011822;
  2. telefon: (+40) 21 405 7420;
  3. email:
  4. website: omniasig.ro
Articolul 12 - Dispozitii finale
 1. Promotiile sunt oferite de liniile de croaziera in limita disponibilitatii si pot fi retrase oricand fara o notificare prealabila. Timpii de sincronizare intre serverele/sistemele implicate in proces sunt de regula mici insa in unele situatii (din ratiuni tehnice) pot aparea si decalaje de cateva ore (sau chiar zile) la actualizare.
 2. În cazuri foarte rare, din cauza unor circumstanțe de forță majoră, când se produc anulări în masă în serviciile de călătorie vândute individual sau ca „serviciu de calatorie asociat”, din cauza unor situații extrem de imprevizibile (cum ar fi pandemii, restricții guvernamentale etc.), este posibil să nu putem oferi rambursări de anulare în termenele stabilite, putând fi constrânși de a depinde de rambursările altor companii partenere în calitate de furnizori de servicii de călătorie care au încasat plăți în avans de la noi și care nu pot procesa rambursări în masă într-o perioadă de timp rezonabilă. Prin urmare, în numele acelor furnizori de servicii de călătorie care ar putea trece prin momente foarte dificile, dacă apar astfel de situații, solicităm înțelegere și răbdare din partea clientului, putând fi nevoiți să prelungim perioada de rambursare pana la maximum 360 de zile.
 3. Toate unitățile de cazare, precum și mijloacele de transport sunt clasificate de către autoritățile competente autorizate în țările de destinație, conform procedurilor interne și reglementărilor locale acolo unde există, care diferă de la o țară la alta și de la un tip de destinație la alta.
 4. Litigiile dintre părți se soluționează pe cale amiabilă, în caz contrar părțile convin să se adreseze instanțelor competente.
 5. Prin încheierea acestui contract cu noi, confirmați că sunteți de acord cu Politica de confidențialitate.
Solicita oferta de pret personalizata

Specialistii CRUISEGET te pot ajuta in gasirea ofertei potrivite.

Transmite-ne cateva informatii de baza, folosind butonul de mai jos "solicita oferta" si noi gasim pentru tine vacanta ideala!

SOLICITA OFERTA